schoolsoft shortcut

Skolans historia

Tankar och visioner om en fristående skola på kristen grund i Upplands-Bro finns under slutet av -70 talet hos några enskilda personer. Från mitten av -80 talet får frågan förnyad aktualitet.

I mars 1988 samlas 9 personer i ett hem i Bro för bildandet av en ideell förening, Föreningen För Kristen Skola i Upplands-Bro.

Snart slöt ytterligare intresserade från Kungsängen till och planerna blir allt konkretare. Med stor energi arbetar man med de många frågor som behöver lösas. Exempelvis tillstånd från myndigheter, informationsfolder, finansiering, lokaler och lärare.

I april 1990 godkänner dåvarande Länsskolnämnden i Stockholm, Källskolan som fristående skola, och därmed finns det inte längre några formella hinder från att starta.

Lokaler som lämpar sig för skola visar sig vara svåra att hitta både i Kungsängen och i Bro. Man tittar även på möjliga lokaler ute på landet, så inte ens avståndet avskräcker.

Under sommaren har man fortfarande inte fått någon tillfredsställande lösning på lokaler och man beslutar att skjuta fram planerna på skolstart till hösten -91.

Nu finns ett lämpligt förslag på skollokaler, en nedlagd avdelning i en barnstuga i Brunna. I augusti 1991 kan så äntligen Källskolan med stor glädje och tacksamhet starta sin första skoldag med 15 elever i åk 1-2. Några ekonomiska garantier för första läsåret finns inte mer än fria lokaler och ett startbidrag på 40 000:- . Trots att det ankommer på föräldrarna att täcka upp underskottet i budget med 1000:- per elev och månad beslutar en helt enig föräldragrupp att skolan ska starta.

1994 flyttar Källskolan till större lokaler på Violinvägen i Brunna och startar samtidigt också sexårsverksamhet och fritids.

1998 godkänner Skolverket Källskolans utvidgning till år 7-9.

1999 flyttar årskurs 6 och 7 in i nya lokaler i Tibble.

2001 startar även årskurs 9 på Källskolan och därmed första året med komplett F - 9.

2006 brinner Källskolan i Tibble ner. Branden tros vara anlagd, men inga gärningsmän kan gripas. Skolan får husera i Skogakyrkan under ett par månader, innan försäkringsbolaget hyrt in baracker för ett år, som sätts upp vid Ekhammarskolan och även ett komplett kök inreds. (Mer om branden kan läsas här, i Arkivet.)

2007 Högstadiet flyttar in i Trapphuset vid Ekhammar och kompletteras med en mindre barack med hjälp av kommunen.

2008 Förskolan Hemkänslan startas i liten skala i lokalerna i Brunna.

2009 Högstadiet får ta över Yrkeshuset på Skolvägen.

2010-vt 2016. Källskolan Brunna, Förskola, förskoleklass, åk 1-5 och Fritids och Källskolan Ekhammar för åk 6-9.

2011 Nya Skollagen införs och implementeras.

2012-vt 2016 Källskolan börjar på nytt växa efter skolbranden.

2016 Källskolan Brunna brinner ner den 13/9 på kvällen. Branden är anlagd men ingen kan knytas till brottet. Eleverna får husera i provisoriska lokaler fram till dess nya Källskolan invigs. Förskolan går i Blåsippans lokaler, Förskoleklassen och åk 3-5 i Skogakyrkan och åk 1-2 samt Fritids i Villa Skoga. Alla lokalerna i Kungsängens centrum. Källskolan åk 6-9 kvar på Ekhammarsområdet.

2017 De två Källskolorna blir en ny Källskola i och med att nya Källskolan, Förskola, Förskoleklass, åk 1-5 samt Fritids i den nya byggnaden uppförd av företaget Indus strax intill Källskolans högstadium. Tekniskt sett är Källskolan fortfarande två olika skolor med två olika tillstånd (något Skolinspektionen genomdrev 2015 utifrån tolkningen av nya skollagen) men i praktiken en sammanhållen skola, för första ggn sen 1999 då åk 7-9 startade, då i Tibble. Under alla perioder har Skolinspektionen godkänt en rektor för alla skolenheterna oavsett om Källskolan varit organiserad som en eller två enheter. Formellt sett heter skolorna per den 27 juni 2017 då detta skrivs, Källskolan Brunna och Källskolan Ekhammar – fast båda nu ligger på samma tomt på Ekhammars skolområde, Skolvägen 20 K (Brunna) och E (Ekhammar). I folkmun kallas de redan Lilla Käll och Stora Käll.

schoolsoft banner-s

Info & Nyheter

Skolfoto må 4/10-ti 5/10

Läs mer ...

Sätt stopp för förbudet mot nya konfessionella skolor

Läs mer ...

KrF:s remissvar till förslaget om inskränkningar...

Läs mer ...
Go to top

img 0114 kalmarsund3